Autor: Radek Palaščák

Univerzita Palackého uspěla s projekty na úsporu energií ve svých budovách. Týká se to celkem 15 univerzitních objektů, u kterých tak bude možné nejen zateplit pláště, ale také je vybavit novými okny a dveřmi. U některých staveb se tak stane ještě letos, se zahájením druhé etapy se počítá na rok 2011.

Univerzita Palackého se rozhodla pro své záměry využít dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí. Vybraná patnáctka objektů UP proto byla dle parametrů a podmínek dotačního titulu rozdělena na tři soubory objektů, tedy na tři samostatné projekty nazvané Energetické úspory UPOL1–3. První projekt se týká vysokoškolských kolejí, další dva pak budov jednotlivých fakult – lékařské, právnické, přírodovědecké, pedagogické a filozofické. Kompletní přehled budov v jednotlivých projektech naleznete v tabulce níže.

„Podařilo se nám postupně uspět se všemi třemi projekty. Jako první však registrační list a po splnění všech dalších požadavků i samotnou dotaci získal projekt UPOL2. U budov, které do této skupiny patří, začnou stavební práce ještě letos a skončí v únoru 2011,“ říká prof. Lubomír Dvořák, prorektor UP pro regionální rozvoj. Stavební úpravy se tak dotknou například Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP či obou budov Právnické fakulty UP. „U ostatních dvou projektů je třeba ještě splnit některé z požadavků Ministerstva životního prostředí. Projekty UPOL1 a UPOL3 se tak realizace dočkají v příštím roce,“ doplňuje prof. Dvořák.

Většina rekonstrukcí v rámci souboru UPOL2 proběhne za běžného provozu univerzitních pracovišť. Pouze Právnická fakulta UP, u které jde o opravu obou budov fakulty, se rozhodla s ohledem na rozsah a povahu stavebních prací a v zájmu zajištění bezpečnosti svých studentů i pracovníků přistoupit k přerušení výuky na nezbytně nutnou dobu. V praxi to znamená, že se na fakultě bude učit do pátku 22. října a studenti a učitelé se za svými povinnostmi na fakultě budou moci opět vydat až v pondělí 10. ledna 2011.

„Termín stavebních prací nemohla fakulta ani univerzita zásadně ovlivnit. Naplánované aktivity jsou součástí většího projektu, který dotují evropské fondy. Zdržení při realizaci výběrových řízení způsobilo, že stavbaři zde mohou začít pracovat později, než bylo plánováno,“ říká prof. Milana Hrušáková, děkanka Právnické fakulty UP. Musí tak dojít k posunům v harmonogramu akademického roku. „Výuka v zimním semestru bude prodloužena do 11. února 2011, poté bude následovat zkouškové období,“ říká JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti, a dodává, že na letní semestr, jenž začne 14. března 2011, naváže zkouškové období trvající až do konce července. Studenti tak nebudou zkráceni na svých studijních možnostech ani povinnostech.

V rámci souboru UPOL2 bylo ihned po získání registrace zahájeno výběrové řízení na technický dozor investora a dodavatele stavby. Obě soutěže byly ukončeny v srpnu a stavba byla oficiálně zahájena 20. září 2010. Dodavatelem stavby je jihlavská PSJ, a. s., která bude realizovat opatření na všech budovách projektu současně. Funkci stavebního dozoru převezme pražská firma Obermeyer Albis-Stavoplan, s. r. o. Významným partnerem univerzity při čerpání dotací je poradenská firma Mott MacDonald, která stojí za všemi projekty od jejich počátku – zpracovala audit připravenosti, byla partnerem projektantovi při zpracování projektové dokumentace a připravila žádosti o dotaci. A i nadále vede tyto projekty v průběhu jejich realizace.

UPOL1

- koleje 17.listopadu a hlavní menza UP (17. listopadu 54);

- koleje Šmeralova, (Šmeralova 6);

- koleje gen. Svobody (Šmeralova 12);

- koleje B. Václavka (Šmeralova 8);

- koleje J.L. Fischera (Šmeralova 10);

- koleje Chválkovice (Na Zákopě 26).

UPOL2

- LF – Teoretické ústavy (Hněvotínská 3);

- PF – budovy A i B (17.listopadu 6 a 8);

- PřF a FF (tř. Svobody 26);

- PřF – Společná laboratoř optiky (17.listopadu 50a).

UPOL3

- LF – budova Děkanátu LF UP (tř. Svobody 8);

- PdF – hlavní budova fakulty (Žižkovo náměstí 5);

- PřF – Katedra optiky (17.listopadu 50) a budova B53 (ul. Šlechtitelů).

Náklady UPOL2

celkové náklady – 86 263 142 Kč vč. DPH

vlastní zdroje – 22 452 766 Kč vč. DPH

Předpokládané celkové náklady projektu UPOL1 – 119 710 749 Kč vč. DPH

Předpokládané celkové náklady projektu UPOL3 – 35 077 499 Kč vč. DPH