Zlatou medaili udělila Masarykova univerzita rakouské vládní radové Christine Dollingerové za dlouholetou práci při rozvíjení česko-rakouských kulturních vztahů. Ocenění jí 26. listopadu předal prorektor Mikuláš Bek při příležitosti 20. výročí vzniku Rakouské knihovny právě na Masarykově univerzitě.

Christine Dollingerová se systematicky zabývá podporou česko-rakouských vztahů nejen v literatuře, ale i v divadle či výtvarném umění už od konce 80. let minulého století. V prvních letech po roce 1989 se jako kulturní atašé rakouské ambasády a zástupkyně Rakouského kulturního institutu v Praze soustředila na podporu českých studentů a učitelů, škol a knihoven. Zorganizovala první rakouský lektorát v českém školství, vedla stipendijní pobyty pro české studenty a mladé vědecké pracovníky na rakouských školách a vědeckých ústavech.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity zorganizovala jeden z prvních lektorátů češtiny na Vídeňské univerzitě. Kromě toho se podílela na pořádání vědeckých konferencí na Masarykově univerzitě. „Christine Dollingerová pomáhala také při zřizování středních škol s němčinou jako vyučovacím jazykem, která rakouská strana podpořila a podporuje, a prostřednictvím regionálních akcí s nimi udržuje kontakt i nadále,“ uvedl Roman Kopřiva z Ústavu germanistiky a nordistiky Filozofické fakulty MU při předávání zlaté medaile.

Dnes působí Dollingerová na ministerstvu zahraničí ve Vídni, kde převzala agendu Rakouských knihoven. Rozšířila pole jejich působnosti a dále obohatila jejich činnost, například pořádáním bienálních vědeckých konferencí Šance kulturních sítí a vydáváním ediční řady Transkulturní výzkumy při Rakouských knihovnách v zahraničí, jež vycházejí ve spolupráci s Rakouskou akademií věd.

„Christine Dollingerová významným a jedinečným způsobem rozvinula a naplnila ideu Rakouských knihoven, jež vznikla právě na Masarykově univerzitě, totiž aby se knihovny staly místem intelektuálního setkávání a čilé duchovní výměny mezi nejširší veřejností, spojitými nádobami mezi kulturami obou zemí a cestou porozumění mezi oběma národy,“ uzavřel Kopřiva.