radiční studentský Brněnský Majáles přišel letos s novinkou – Univerzitní Majáles ve Vaňkovce, kde se prezentuje většina brněnských vysokých škol. Mendelova univerzita v Brně se zde představí na panelech, kde návštěvníkům Vaňkovky přiblíží historii, nabídku studia, vědu, spolupráci se zahraničím a další zajímavosti ze života univerzity.

Na sobotu 24. dubna 2010 připravila Mendelova univerzita v Brně pestrý program. Od 10 hodin bude probíhat na venkovním prostranství stříhání ovcí, pak uvnitř na pódiu vaření hmyzu, ukážou se psí asistenti, chytré lego a návštěvníci se získají i informace o zdravém životním stylu. Na závěr zahrají trubači Lesnické a dřevařské fakulty.

Přijďte se přesvědčit, že Mendelova univerzita v Brně je moderní univerzitou, která nabízí kromě tradičních oborů i řadu netradičních a velmi zajímavých.

10:00 – 10:30 Stříhání ovcí

10:30 – 12:00 Entomofágie – využití hmyzu v kuchyni

12:00 – 13:00 Psí asistenti

14:00 – 15:00 Chytré lego

15:00 – 16:00 In Body – zdravý životní styl

16:00 – 17:30 Trubači a myslivost tradičně a netradičně