Autor: Tomáš Chalupa

Cyrilometodějská teologická fakulta UP bude ve dnech 21.–23. října 2010 v Olomouci hostit účastníky mezinárodní konference De septimo Stromateorum libro věnované Klementovi z Alexandrie, jednomu z nejvýznamnějších raně křesťanských myslitelů (2. století).

Mezi hlavními hosty konference budou překladatelé Klementova díla pro prestižní francouzskou řadu Sources chrétiennes Alain Le Boulluec (CNRS – francouzská akademie věd), Annewies van den Hoek (Harvard University) a tajemník Mezinárodní patristické asociace (AIEP/IAPS) Lorenzo Perrone.

Tématem setkání bezmála dvaceti odborníků z více než deseti různých zemí bude 7. kniha Klementova nejvýznamnějšího díla Strómateis, představující profil dokonalého křesťana – pravého „gnostika“. Klementovu koncepci, vycházející z platónského konceptu připodobnění bohu, lze charakterizovat snahou o zahrnutí specificky křesťanských motivů: ideál kontemplujícího filozofa rozvíjí alexandrijský učitel do podoby soucitného křesťanského učitele, jehož poznání Boha vede k praktické nápodobě Božího láskyplného jednání vůči všem lidem.

Součástí konference bude také varhanní koncert, který se uskuteční v pátek 22. října ve 20 hod. v kostele sv. Michala (Jane Hettrick, Hymnus Christi servatoris). Koncert bude otevřen pro širokou veřejnost. V sobotu 23. října proběhne v prostorách olomoucké teologické fakulty valná hromada Patristické společnosti České republiky.

Program a další informace:

www.centrum-texty.upol.cz