Podnikněte výlet do krásné jarní přírody a navštivte o víkendu 22. – 23. května 2010 Arboretum Křtiny na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Od 9.00 do 17.00 hodin Vás provedou bujně rostoucí a vonící květenou arboreta odborní průvodci – pedagogové z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně a zaměstnanci školního podniku.

V arboretu, které bylo založeno ve 20. letech minulého století na ploše 23 hektarů mezi městysi Křtiny a Jedovnice, se nachází ojedinělá sbírka více než tisíce taxonů dřevin ze všech koutů světa. Jeho lesní charakter zpestřují přírodní palouky, louky, vodní plocha, dřevěné plastiky a díla studentů. Letošní novinkou je rozšířená sbírka jedlí, obnovená stezka Domácí dřeviny, rozšířené rašeliniště – to vše zarámované pod omamnou vůní kvetoucích azalek a rododendronů.

V sobotu 22. května od 13 hodin je pro návštěvníky připravena akce s názvem Zasaď strom – zapustíš kořeny… kdy bude mít možnost každý vysadit zakoupený stromek (jedle bělokorá) a označit si jej. Po zasazení obdrží certifikát sadaře nově založeného lesa. U paseky, kde výsadba proběhne, bude dodatečně umístěna tabule se jmény všech, kteří se na výsadbě nového lesa podíleli.

Dále si mohou návštěvníci prohlédnout rybník, který prošel rozsáhlým odbahněním a úpravou hráze, výsadbu stromů z Dálného východu na místě zdevastovaném loňskou vichřicí a nový vstupní pavilónek.

Ing. Pavel Mauer