Autor: Tomáš Chalupa

Cyrilometodějská teologická fakulta UP bude ve dnech 21.–23. října 2010 v Olomouci hostit účastníky mezinárodní konference De septimo Stromateorum libro věnované Klementovi z Alexandrie, jednomu z nejvýznamnějších raně křesťanských myslitelů (2. století).
Mezi hlavními hosty konference budou překladatelé Klementova díla pro prestižní francouzskou řadu Sources chrétiennes Alain Le Boulluec (CNRS – francouzská akademie věd), Annewies van