V čele Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity chce akademický senát na další čtyři roky stávajícího děkana doc. RNDr. Josefa Trnu, CSc. Senátoři dnes Trnu zvolili kandidátem na funkci děkana pro další funkční období. V případě, že bude jmenován rektorem, povede stávající děkan fakultu až do konce ledna 2015.
Docent Josef Trna byl jediným navrženým