Do přípravy a organizace mezinárodního filmového festivalu Cinema Mundi se letos výrazně zapojili studenti devíti kateder Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Aktivně se podílí na přípravě titulků pro zahraniční filmy, které budou na přehlídce promítány, a připravují doprovodný program pro studenty partnerských středních škol. První výsledky práce posluchačů ze všech zapojených jazykovědných kateder