Podnikněte výlet do krásné jarní přírody a navštivte o víkendu 22. – 23. května 2010 Arboretum Křtiny na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Od 9.00 do 17.00 hodin Vás provedou bujně rostoucí a vonící květenou arboreta odborní průvodci – pedagogové z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně