radiční studentský Brněnský Majáles přišel letos s novinkou – Univerzitní Majáles ve Vaňkovce, kde se prezentuje většina brněnských vysokých škol. Mendelova univerzita v Brně se zde představí na panelech, kde návštěvníkům Vaňkovky přiblíží historii, nabídku studia, vědu, spolupráci se zahraničím a další zajímavosti ze života univerzity.
Na sobotu 24. dubna 2010 připravila Mendelova