Doc. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., z MFF UK, získal za svůj projekt „Classes of combinatorial objects – from structure to algorithms“ z panelu PE1 Mathematical foundations grant Evropské výzkumné rady ve výši 849 000 eur. Jedná se o vůbec první tzv. Starting Independent Research Grant udělený v oblasti matematiky žadateli