V sobotu 31. července 2010 v 9.15 hod. se ve Velké aule Karolina (Ovocný trh 3-5, Praha 1) uskuteční slavnostní zahájení 54. běhu Letní školy slovanských studií (LŠSS). Letní školu, nad níž převzal záštitu rektor UK profesor RNDr. Václav Hampl, DrSc., organizuje Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK.  V tomto roce se přihlásilo