Do přípravy a organizace mezinárodního filmového festivalu Cinema Mundi se letos výrazně zapojili studenti devíti kateder Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Aktivně se podílí na přípravě titulků pro zahraniční filmy, které budou na přehlídce promítány, a připravují doprovodný program pro studenty partnerských středních škol. První výsledky práce posluchačů ze všech zapojených jazykovědných kateder budou prezentovány už 15. listopadu na překladatelské dílně, která se uskuteční v rámci Týdne vědy.

„Zapojení se do realizátorského týmu festivalu Cinema Mundi je pro studenty mimořádná příležitost vyzkoušet si v praxi znalosti a dovednosti získané studiem jazyka, ale také kulturních reálií, které se mohou navíc poutavou formou pokusit předat svým mladším kolegům ze středních škol,“ řekl děkan filozofické fakulty Josef Krob.

Pro středoškoláky připravují posluchači filozofické fakulty k vybraným filmům moderované besedy. Na nich budou moci studenti středních škol v malých skupinách diskutovat o společenských či etických tématech, která jsou ve filmech nastíněna. „Besedy budou moderovat sami naši posluchači, které od středoškoláků dělí jen malý věkový rozdíl. Věříme, že se tak vytvoří příznivá atmosféra pro mnohem otevřenější debatu nad ožehavými tématy,“ řekla koordinátorka přípravy festivalu za Masarykovu univerzitu Athena Alchazidu.

Cílem univerzity je podnítit zájem o kulturu a reálie konkrétních zemí a hlavně o jazyky, které je možné studovat na filozofické fakultě. Součástí akce bude i soutěž o cenu děkana za nejlépe zpracovaná témata, která budou vycházet z filmů nabízených středním školám. Nejlepší práce budou potom vystaveny v prostorách ústřední knihovny fakulty. Studentům fakulty jsou pak určeny besedy s festivalovými hosty.