Univerzita Karlova v Praze opět potvrdila své postavení nejlepší české univerzity. Podle přepočtených kritérií prestižního Šanghajského žebříčku se Univerzita Karlova umístila na 253. místě a polepšila si tak ve srovnání s minulým rokem o 6 pozic. Šanghajský žebříček srovnává každoročně 2 000 nejlepších světových univerzit z celkového počtu 17 000 vysokých škol. Univerzita Karlova tak svým umístěním patří mezi 1,5% nejlepších světových univerzit.

Univerzita Karlova je jedinou českou vysokou školou, která se pravidelně objevuje v první pětistovce žebříčku. „Naše univerzita zároveň obsadila 100. místo ze všech  evropských univerzit, což je v celoevropském měřítku velmi dobrý výsledek,“ uvedl Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy. „Své umístění UK považuje za úspěch, ambicí univerzity je však dosáhnout umístění v nejlepší dvoustovce. Je samozřejmé, že tento vysoký cíl vyžaduje tvrdou práci a osobní nasazení všech pracovníků UK. Pokud však chce mít Česká republika Univerzitu Karlovu jako jednu ze svých prestižních světových „značek“, musí jí k tomu i stát vytvářet odpovídající podmínky,“ dodal rektor Hampl.

Prvenství z minulého i předminulého ročníku obhájila Harvardská univerzita. V nejlepší desítce je celkem osm amerických univerzit (vedle Harvardu například také Berkeley, Stanford či Princeton) a dvě univerzity britské (Cambridge a Oxford).

Šanghajský žebříček – tedy Academic Ranking of World Universities (http://www.arwu.org/) – je sestavován šanghajskou univerzitou Jiao Tong od roku 2003. Je založen na objektivních kritériích, tj. takových, jejichž hodnota nezávisí na individuálním názoru posuzovatele. Mezi kritéria hodnocení patří např. počet absolventů a zaměstnanců univerzity, kteří získali významná ocenění jako je Nobelova cena nebo Fields Medal (ocenění udělované vědcům v matematických oborech Mezinárodním kongresem matematické unie). Sleduje také citace výzkumníků v odborném tisku, počet publikací v databázích Science Citation Index-expanded (SCI) a Social Science Citation Index (SSCI).