Univerzita Karlova přivítala prezidenta Lotyšské republiky Valdise Zatlerse

V úterý 31. srpna 2010 se na půdě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnilo slavnostní setkání prezidenta Lotyšské republiky Valdise Zatlerse s představiteli univerzity a se zástupci studijních programů se vztahem k Lotyšsku.

Vzácnou zahraniční návštěvu přivítal Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy, ve Vlasteneckém sále. Prezident Zatlers si zároveň pohovořil s pedagogy oborů, které se vztahují k jeho rodné zemi.

„Jsem velmi rád, že jsem mohl na naší akademické půdě přivítat tak vzácnou osobnost, jakou je lotyšský prezident. Prohlubování vztahů našich zemí považuji za nesmírně přínosné a obohacující. V tomto kontextu jsem také velmi přivítal, že se právě na Univerzitě Karlově koná výstava, která připomene jeden z důležitých okamžiků historie Lotyška a jeho pobaltských sousedů,“ uvedl Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy.

U příležitosti návštěvy lotyšského prezidenta byla 27. srpna v budově Filozofické fakulty UK otevřena výstava „Baltská cesta, která pohnula světem“. Jde o koláže fotografií, které zachycují unikátní událost, kdy 23. srpna 1989 více než milion lidí propojilo řetězem lidských rukou hlavní města pobaltských republik – Rigu, Tallinn a Vilnius. Cílem projektu bylo uznání nezávislosti Lotyška, Estonska a Litvy na Sovětském svazu.

Výstava potrvá do 21. září.

Univerzita Karlova má s lotyšskou stranou velmi přátelské vztahy. Na UK se lotyšský jazyk a literatura (tzv. lettonistika) vyučuje na Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK. Již od roku 1999, kdy byla podepsána vzájemná dohoda, spolupracuje s největší lotyšskou univerzitou v Rize (University of Latvia). Mezi oběma univerzitami probíhají výměnné pobyty. Na straně Univerzity Karlovy mohou této možnosti využít studenti lotyšského jazyka a literatury či studenti z Institutu mezinárodních teritoriálních studií, z rižské univerzity pak do Prahy přijíždějí lotyšští studenti bohemistiky. Na základě dohody každoročně probíhají rovněž výměny vědecko-pedagogických pracovníků.