Autor: Tomáš Chalupa

Olomoucká Galerie Caesar bude ve čtvrtek 9. prosince místem slavnostního představení nové knihy pamětí Josefa Bieberleho s názvem Letopis intelektuála ze zatracené generace. Akce, kterou pořádá Univerzita Palackého, začíná v 17.00 hodin a je na ni zvána široká odborná i laická veřejnost.

Nejnovější kniha z pera Josefa Bieberleho představuje mimořádně cenný pramen pro poznání dějin Univerzity Palackého od počátku padesátých let do počátku sedmdesátých let minulého století. „Historik soudobých dějin docent Josef Bieberle, působil nejen ve vysoké univerzitní funkci děkana zdejší filozofické fakulty v letech 1964–1966, ale současně – jako ‚insider‘ – poznal zákulisí stranických orgánů univerzitních i regionálních,“ říká ředitel Archivu UP Pavel Urbášek, který společně s bývalým kancléřem UP Tomášem Hrbkem rukopis pamětí Josefa Bieberleho redakčně připravil.

Josef Bieberle se také výrazně angažoval v reformním hnutí vrcholícím v období Pražského jara. Poté univerzitu nuceně opustil a působil až do odchodu do penze v olomouckém Vlastivědném muzeu. Po listopadu 1989 se krátce vrátil na Katedru historie Filozofické fakulty UP.

„V Bieberleho pamětech defiluje řada olomouckých i mimoolomouckých osobností, ale také široké spektrum různých figur či figurek pohybujících se v letech komunistické vlády v akademickém prostředí a na olomoucké kulturní scéně. Josef Bieberle se nevyhýbá ani tak choulostivému tématu, jakým je dodnes spolupráce s komunistickou politickou policií,“ dodává Urbášek.

Doc. Josef Bieberle je autorem mnoha známých publikací, například Univerzita Palackého vážně i s úsměvem, Hospody – podpalubí společnosti nebo Cestou necestou mou krajinou historie. Jeho nejnovější kniha Letopis intelektuála ze zatracené generace vychází jako třetí svazek edice Paměť UP. Tato edice si klade za cíl doplnit historii univerzity subjektivními svědectvími osobností, které na univerzitě působily. První svazek edice napsala doc. Julie Nováková a pojmenovala jej Třináct olomouckých let (1948–1961), autorem druhého svazku, který UP představila vloni pod názvem Proměny doby, je prof. Jan Peřina.