Autor: Tomáš Chalupa

Tradiční Den otevřených dveří Univerzity Palackého, který proběhne v sobotu 27. listopadu 2010, je skvělou příležitostí pro všechny zájemce o studium, dozvědět se z první ruky všechny důležité informace a nabízí i možnost prohlédnout si místo svého budoucího studia na vlastní oči. Lidé mohou navštívit všechny fakulty vyjma právnické, kde v současné době probíhá rekonstrukce budov. Den otevřených dveří začíná v 8.00 hod. a končí ve 14.00 hod.

Univerzita Palackého se na Den otevřených dveří vždy dlouhodobě připravuje a snaží se poskytnout návštěvníkům kompletní informační servis. K tomu slouží především informační bloky, které se konají na každé fakultě zpravidla dva. Zde zástupci vedení fakult poskytují obecné informace o podmínkách studia, náležitostech elektronické přihlášky a přijímacím řízení. Jsou samozřejmě připraveni zodpovídat i veškeré dotazy zájemců. Na každé fakultě bude možné získat také propagační a informační materiály. Kromě informačních bloků připravily některé fakulty také zajímavý doprovodný program.

Doprovodný program na fakultách

Studenti Lékařské fakulty ze Spolku mediků budou učit a názorně předvádět kardiopulmonální resuscitaci na figurínách. Přítomní návštěvníci si budou moci vyzkoušet resuscitaci miminka i dospělé osoby, správně zasáhnout v modelové situaci nebo si vyzkoušet správné provedení Rautekova manévru. Užitečné budou jistě rady, jak poskytnout první pomoc v případě nouze. Možná nejcennější však budou zajímavé informace ze všedního i nevšedního života studentů Lékařské fakulty. Přístupné pro veřejnost budou také některé vybrané ústavy, například Ústav patologie nebo Ústav biologie, ale také Klinika zubního lékařství či Anatomické muzeum.

Fakulta tělesné kultury již tradičně přináší návštěvníkům v rámci doprovodného programu mnoho zajímavého. „Na jednotlivých katedrách budou předávat informace o studijních oborech přímo současní studenti a doplní je i názornými ukázkami ze studentského života, což bude jistě zajímavé,“ říká Ing. Lenka Bartková z Katedry rekreologie. Kromě toho bude návštěvníkům k dispozici například přístroj InBody, který měří tělesné složení, množství tuku a vody v těle, minerály a rozložení kosterního svalstva. To ale zdaleka není všechno. Kdo na fakultu zavítá, bude mít příležitost si vyzkoušet například chůzi se slepeckou holí, projet se na sportovním vozíčku pro tělesně postižené nebo na dvojkole či si zahrát ping-pong pro zrakově postižené zvaný Showdown. „Je možné také diskutovat s našimi specialisty o diagnostice chůze a zatížení končetin, případně se i zúčastnit demonstrace jejího vyšetření,“ dodává Bartková. Samozřejmě má fakulta na programu i pravidelné informační bloky, stejně jako ostatní fakulty. Mezi bloky bude probíhat  prezentace zahraniční mobility studentů, kteří se podělí o své zkušenosti s pobyty na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus.

Speciální autobusová linka

Pro větší komfort návštěvníků akce bude stejně jako loni připravena speciální autobusová linka, kterou vypraví Univerzita Palackého ve spolupráci s Dopravním podnikem města Olomouce. Autobus bude zdarma k dispozici návštěvníkům Dne otevřených dveří a bude vyjíždět ze zastávky Hlavní nádraží vždy každou celou hodinu (první vyjede v 8 hodin, poslední pak ve 13 hodin), odkud pak bude pokračovat po jednotlivých fakultách: Envelopa (PřF) – 17. listopadu (PdF) – U Dómu (FF) – nám. Republiky (CMTF, CARITAS) – Teoretické ústavy (LF, FZV) – Neředín (FTK). V opačném směru bude autobus jezdit rovněž v hodinových intervalech, počínaje půl devátou hodinou ranní.

Den otevřených dveří také na CARITAS a znovu v lednu na UP

Jistě stojí za zmínku, že na Dni otevřených dveří UP se bude podílet také CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, která realizuje ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou dva studijní obory – Mezinárodní sociální a humanitární práce a Charitativní a sociální práce. Den otevřených dveří je tak příležitostí navštívit i tuto partnerskou vzdělávací instituci.

Na některých fakultách proběhne další Den otevřených dveří, a to 21. ledna 2011. V tento den mohou lidé navštívit všechny fakulty Univerzity Palackého kromě Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd.

Informační bloky na jednotlivých fakultách

CMTF 10:00, 13:00
LF 9:30, 11:30
FF 10:00, 11:30
PřF 9:00, 11:00
PdF 10:30
FTK 9:00, 11:00, 13:00
FZV 10:00, 12:00

Jízdní řád autobusové linky pro Den otevřených dveří

Hlavní nádraží (D) 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Envelopa (20)   PřF 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05
Tř. 17. listopadu (20)  PřF, PdF 8:07 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07
U Dómu (2) FF 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09
Náměstí republiky (2) CMTF, CARITAS 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10
Teoretické ústavy (21) LF, FZV 8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17
Neředín, krematorium (26) FTK 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22
Neředín, krematorium (26) FTK 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30
Teoretické ústavy (21) LF, FZV 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35
Náměstí Hrdinů – Klinika zubního lékařství LF - - 10:40 - - -
Náměstí republiky (2) CMTF, CARITAS 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42
U Dómu (2) LF 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43
Tř. 17. listopadu (20) PřF, PdF 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45
Envelopa (20) PřF, 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47
Hlavní nádraží (G) 8:52 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52

Vysvětlivky: FF – Filozofická fakulta, LF – Lékařská fakulta, PřF – Přírodovědecká fakulta, FTK – Fakulta tělesné kultury, FZV – Fakulta zdravotnických věd, PdF – Pedagogická fakulta, CMTF – Cyrilometodějská teologická fakulta, číslo v závorce označuje číslo běžné linky MHD, ať už autobusu nebo tramvaje.